Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2013

edith
5015 695e
Reposted frommescaline mescaline
edith
6987 9d0b
Reposted fromdusz dusz viamescaline mescaline
edith
9217 5ba2
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viamescaline mescaline
edith
Szczęście to sprawa sumienia, szczęście to chyba także suma cierpień, rozgoryczeń, rozczarowań, przegranych miłości: i ten rachunek tylko wtedy nazwać możemy owym dziwnym słowem, jeśli przeciwstawimy mu sumę rzeczy dokonanych, pragnień, miłości i walk.
— Marek Hłasko "Po prostu" nr 23 z 1955 r.
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viamescaline mescaline
edith
0407 50a7
Reposted fromcalavadesoi calavadesoi viamescaline mescaline
edith
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— Marek Hłasko, "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted frommissyseepy missyseepy viamescaline mescaline
edith
7635 62cd
Reposted fromaszisa aszisa viamescaline mescaline
edith
6312 f499
Reposted frommidaj midaj viamescaline mescaline
edith
3238 5d7f
Reposted fromintrigante intrigante viamescaline mescaline
edith
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromlugola lugola viamescaline mescaline
edith
5052 a051
Reposted fromlittlestories littlestories viamescaline mescaline
edith
4613 147c
edith
edith
6919 fe8c
Reposted fromMuppet Muppet viamescaline mescaline
edith
7331 217d
Reposted fromnezavisan nezavisan viamescaline mescaline
edith
9219 9c22 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamescaline mescaline
edith
9407 7d23
Reposted fromstylte stylte viamescaline mescaline
edith
7606 300d
Reposted fromthegirl thegirl viaiblameyou iblameyou

July 02 2013

edith
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— 'Bliźniaczo samotni'- K.Nosowska
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viaiblameyou iblameyou
edith
Kiedy będziemy mieli dom, przez rok nie będziemy wpuszczali nikogo. Wywiesimy kartkę na drzwiach: "Nie ma nikogo. Wyjechaliśmy na rok."
— Marek Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...