Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2013

edith
edith
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę.
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę.
— Maria Peszek/Szara flaga
edith
7231 150f
Reposted frompneumokok pneumokok viaiblameyou iblameyou
edith
6791 5d35
Reposted fromboli boli viaiblameyou iblameyou
edith
Nie umiem być sam
Nikt mnie nie oswoił
Z widokiem
Mej własnej twarzy
Czy nie jest czasem
Znany wam
Ten strach wobec własnych marzeń
Samego siebie słabo znam
To ja? Czy jakiś ktoś tam
Nie umiem być sam
Nie umiem być sam
Ta cisza jest dla mnie za głośna
— J. Kofta
Reposted fromsplendiid splendiid viaiblameyou iblameyou
edith
podsiadło. 
Reposted frometa eta viaiblameyou iblameyou
edith
edith
7098 e282
Reposted fromnfading nfading viaiblameyou iblameyou
edith
Najlepiej było wtedy,
Kiedy kogoś miałam w sobie,
Gdy pachniało deszczem,
I marzyłam wieczorem,
Gdy karmiłam gołębie,
Chlebem z karbidem,
Słuchałam muzyki,
Upijałam się winem...
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viaiblameyou iblameyou
6147 fd44 500

artmonia:

The Light IV by Truls Espedal.

Oil on canvas, 50x70 cm, 2013

Reposted fromsoultraveling soultraveling viaiblameyou iblameyou
edith
1391 01af
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
edith
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
edith
nic mi z ciebie nie zostało
nagle
— Miron B.
Reposted fromdepresja depresja viaiblameyou iblameyou
edith
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viaiblameyou iblameyou
edith
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko, "W dzień śmierci Jego"
edith
0945 df90
Reposted frommelodyjna melodyjna viaiblameyou iblameyou
edith
7967 3eda
Reposted frompozdrawiam pozdrawiam viaiblameyou iblameyou
edith
6884 9a92
Reposted fromlittlestories littlestories viaiblameyou iblameyou
edith
6015 a24d
Reposted fromcirrusminor cirrusminor viaiblameyou iblameyou
edith
Kochaliśmy się jak szaleńcy, zachłannie, chciwie, łapczywie, jakby po latach celibatu, jakby na zapas, jak gdyby celibat znowu nam groził.
Mówiliśmy sobie wiele rzeczy. 
Mówiliśmy bardzo trywialne prawdy. 
Mówiliśmy sobie bardzo piękne kłamstwa. 
Ale te kłamstwa, choć były kłamstwami, 
nie były obliczone na to, by zwodzić.
— A. Sapkowski, Pani Jeziora
Reposted fromMagoryan Magoryan viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl